ციხისძირის უძრავ ქონებაში ინვესტიცია

ციხისძირი - პატარა ზღვისპირა საკურორტო დაბაა. მისი ინფრასტრუქტურა ახლა იწყებს განვითარებას, რაც კარგი შესაძლებლობაა მათთვის, ვისაც უძრავ ქონებაში სურს ინვესტირება.

რატომ არის ციხისძირის უძრავ ქონებაში ინვესტირება მომგებიანი

ციხისძირი - განსაკუთრებული ატმოსფეროს მქონე კურორტია, ლიმონის პლანტაციებით, აუთვისებელი სანაპიროებითა და პეტრას ისტორიული ციხე-ქალაქით. მისი საინვესტიციო პოტენციალი მხოლოდ ახლა იწყებს რეალიზებას. აქ დაბანდებას ბევრი უპირატესობა აქვს:

 • ციხისძირში ბინადრობის ნებართვა

  ბინადრობის უფლების მისაღებად უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა შეიძინოს $35,000 ან მეტი ღირებულების უძრავი ქონება.

 • სწრაფი უკუგება

  საკურორტო ფართის ღირებულების ამოღება საქართველოში 5-6 წელიწდშია შესაძლებელი. ამავდროულად, მისი გაქირავებისას წელიწადში 15%, გაყიდვისას კი 40%-მდე მოგების მიღება არის შესაძლებელი.

 • დაბალი ფასები

  ფართის ფასი ციხისძირში გაცილებით დაბალია, ვიდრე ბათუმში და კვადრატულ მეტრში 200$-დან იწყება.

 • კარგი ბიზნეს-კლიმატი

  რეგიონის ეკონომიკა მცირე და საშუალო ბიზნესზე და ციხისძირში უძრავ ქონებაში ინვესტირებაზე არის ორიენტირებული.

 • საიმედო და უსაფრთხო

  საქართველოში უცხოელები უძრავ ქონებას იძენენ საკუთრების უპირობო უფლების საფუძველზე, რაც მათი კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის გარანტია.

 • დისტანციური გარიგება

  საქართველოს ლიბერალური კანონმდებლობის თანახმად, დაშვებულია უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგების დისტანციურად გაფორმება აგენტის მეშვეობით, ან უშუალოდ დეველოპერულ კომპანიასთან შუამავლების გარეშე.

 • დაბალი გადასახადები

  საქართველოს დაბეგრვის სისტემა ინვესტორებისთვის ყველაზე დაბალია პოსტ-საბჭოურ სივრცეში და არ ეხება უძრავი ქონების მფლობელებს, რომლებიც ქვეყანაში არ არიან დარეგისტრირებულნი, როგორც გასახადების გადამხდელები.

 • კარგი ინფრასტრუქტურა

  ციხისძირში საკმაოდ განვითარებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურა, სოციალური და სატრანსპორტო სფეროები სწრაფად ვითარდება

 • საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღება

  უძრავი ქონების შეძენა 35000 აშშ დოლარად უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აძლევს ქვეყანაში ბინადრობის ნებართვას. უახლოეს მომავალში საქართველოს პარლამენტი გეგმავს ინვესტიციების მოცულობის გადახედვას, რათა შეძლონ ბინადრობის ნებართვის მოთხოვნა, ამიტომ მსურველები ფულის ჩადებას აპირებენ ქვეყანაში მუდმივი ბინადრობის უფლებით.

 • სწრაფი ანაზღაურება

  ბინის ან კომერციული უძრავი ქონების შეძენისას ინვესტორს შეუძლია დაანგარიშოს წლიური 10-15% შემოსავალი ქირიდან, თუ კვადრატული მეტრი მდებარეობს დიდი ქალაქის ცენტრში.

 • რატომ ღირს რედკოში ინვესტირება?

  რატომ ღირს რედკოში ინვესტირება?

 • კარგი ბიზნეს კლიმატი

  საქართველო კორუფციის აღქმის დაბალი დონის ტოპ 50 ქვეყანაშია და ქვეყნის მთავრობა რეგულარულად ახორციელებს რეფორმებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ეკონომიკის ლიბერალიზაციას და ბიზნესის ბიუროკრატიული პროცედურების შემცირებას.

ინვესტირება საცხოვრებელ ფართში

უძრავი ქონების შეძენა - ინვესტორების სპეციფიკური ფორმაა, რომელიც რამდენიმე წესის დაცვას საჭიროებს:

 • ინვესტირების მიზნის განსაზღვრა. შეიძლება შეიძინოთ უძრავი ქონება საკუთარი დასვენებისთვის ან კომერციული მიზნებისთვის.
 • აქტივის შერჩევა. ეს შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ბინა, აპარტამენტები ოტელებში ან ფართები კაფეებისა და მაღაზიებისთვის.
 • ინვესტირების ვადების განსაღძვრა. ინვესტორმა დანახარჯების ანაზღაურება შეიძლება 3-5 წელიწადში ივარაუდოს.
 • ინვესტირების სტრატეგიის შერჩევა. ინვესტირება რამდენიმე განხრით არის შესაძლებელი: დაუსრულებელ აპარტამენტში, მისი დასრულების შემდეგ უფრო დიდ ფასად გაყიდვის მიზნით; გასაქირავებლად მზა უძრავ ქონებაში ან ბიზნესის დასაწყებად.
 • სანდო პარტნიორის შერჩევა. ფართის შეძენა შეიძლება როგორც უშუალოდ მფლობელისგნა, თუ საქმე მეორად საბინაო ფონდს ეხება, ასევე პირდაპირ სამშენებლო კომპანიისგან, შუამავლების გარეშე.

ინვესტირება ციხისძირში ნიშნავს ფულის დაბანდებას შავი ზღვის ნაპირზე, განვითარებად საკურორტო ზონაში ცხოვრების ან ბიზნესის დაწყების პერსპექტივით.

ფარული რისკები თბილისში უძრავ ქონებაში ინვესტირიბისას

ფართში ფულის დაბანდება - მომგებიანი ხანგრძლივი ინვესტიციაა, რომელსაც როგორც დადებითი, ისევე უარყოფითი მხარეებიც შეიძლება აღმოაჩნდეს:

 • უსაფრთხო

  ინფლაციის დონის დაგეგმილზე მეტით გაზრდა. საქართველოში ინფლაციის ნიშნული წელიწადში დაახლოებით 4%-ია.

 • დისტანციური ოპერაცია

  უძრავი ქონების ბაზრის მოცულობის შემცირება და შედეგად ფართზე ფასების დაცემა;

 • დაბალი გადასახადები

  ეროვნული ვალუტის კურსის დაცემა, თუ საჭირო გახდება ლარების დოლარში კონვერტაცია;

 • შესანიშნავი ინფრასტრუქტურა

  ობიექტის ჩაბარების ვადების დარღვევა მშენებლების მიერ.

სანდო მშენებელი - წარმატებული გარიგების და ხარისხიანი საცხოვრებლის გარანტია. დეველოპერული კომპანია რედკო - ერთერთი ლიდერი საქრთველოს უძრავი ქონების ბაზარზე - გთავაზობთ აპარტამენტებს საკუთარი კატალოგიდან მშენებლის ფასად და ხელშეკრულების დისტანციურად, შუამავლების გარეშე გაფორმების შესაძლებლობით.

მეტის გასაგებად დაგვირეკეთ ან დატოვეთ განაცხადი ვებ გვერდზე და ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდებათ.

ხშირად დასმული კითხვები

 • როგორ მივიღოთ მოგება უძრავი ქონებისგან ციხისძირში

  შეიძლება უძრავი ქონების გაქირავება და წლიური 15%-მდე მოგების მიღება ან გაყიდვა შეძენიდან რამდენიმე წელიწადში 40%-მდე მოგებით.

 • უძრავი ქონების გადასახადი ციხისძირში

  საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, გარდა ქვეყნის ტერიტორიაზე დარეგისტრირებული გადასახადების გადამხდელი რეზიდენტებისა, არ იხდიან უძრავი ქონების გადასახადს.

 • როგორ მივიღოთ ბინადრობის უფლება?

  ბინადრობის უფლების მიღება შეუძლია როგორც ინვესტორს, რომელმაც შეიძინა $35,000 ან მეტი ღირებულების საცხოვრებელი ფართი, ასევე უცხოეთის მოქალაქეების სხვა კატეგორიებსაც. პროცედურა გაწერილია კანონში „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“.

 • როგორ შეუძლია ინვესტირება უცხო ქვეყნის მოქალაქეს?

  უმჯობესია უძრავი ქონების შეძენა აგენტის დახმარებით ან უშუალოდ მშენებლისაგან, მესამე პირთა ჩართვის გარეშე.